Spor Yapmanın Çocuklara 11 Faydası

Spor, çocukların kendi yeteneklerinden haberdar olmalarını sağlar. Sporun çocuklarda yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal ve psikolojik gelişim açısından da birçok faydası var. Spora harcanan zaman boşa harcanmamaktadır. Anne ve babaların çocuklarını spor yapma konusunda cesaretlendirmeleri gerekir.

1) Spor yapan çocukların okul başarıları, yapmayanlara göre daha yüksektir.

2) Spor, çocuklara disiplin ve sorumluluk bilinci kazandırır.

3) Duygularını kontrol altına alabilmeyi öğrenirler.

4) Çocuklar, spor karşılaşmalarında hızlı olmak ve çabuk karar vermek durumunda kalırlar. Bu nedenle, spor yapan çocuklar, karar alma, matematiksel düşünme ve olasılıkları hızlı bir şekilde 
hesaplayabilme gibi konularda da kendilerini geliştirir.

5) Spor, çocukların sosyal becerilerinin gelişiminde büyük rol oynar. Arkadaş ilişkilerini kuvvetlendirir, takım çalışması ve yardımlaşmanın faydasını öğretir. Çocukların sporla birlikte iletişim becerisi de gelişir. Çocuklar bir takımın üyesi olduklarında hata bulmak yerine yapıcı olmayı, eleştirmek yerine paylaşmayı öğrenirler. Çocukların öncelikle takıma uyumları artar, ardından yakın çevreyle ve arkadaşlarıyla iletişimleri gelişir. Bu nedenle sporcu çocuklar genellikle dışa dönük ve sosyal olur.

6) Spor yapmak, çocukların kendilerine güvenin artmasında büyük rol oynar. Kendilerine güvenin artmasıyla birlikte yaşama sevinçleri de artar. Çocuklar, azimli davranırlarsa istedikleri şeyleri başarabileceklerine olan inançları artar.

7)Gerçekçi bir biçimde yeteneklerinin farkına varırlar ve kendilerini daha iyi tanırlar. Güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini keşfetmelerini sağlar ve bu yönlerini kabul ederler.

8)Sporla birlikte çocuklar boş zamanlarını olumlu yönde değerlendirirler.

blank

9) Spor yapmanın dikkat üzerinde de etkisi vardır. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak bir spor dalı ile ilgilenmenin odaklanma becerisini artırdığını göstermektedir. Spor yapan çocukların dikkatlerini daha iyi kullanmayı öğrendikleri görülür.

10) “Uyum ve Davranış Bozuklukları” tedavisinde de spor önemli bir görev üstlenmektedir. Spor yoluyla çocuklar, rahatlama yaşarlar. Tırnak yeme, altını ıslatma, dışkı çıkarma, çalma, okuldan kaçma vb. gibi davranım bozukluğu gösteren çocuklarda spor, önemli rol oynar.

11) Düzenli olarak spor yapan çocukların bağışıklık sistemi diğer çocuklara göre daha güçlüdür. Bu nedenle, çocukların spor yapması, hastalıklarla daha az karşılaşmalarını sağlar. Bununla birlikte, obezite gibi sağlık sorunları da yaşamazlar.

Klinik Psikolog: İnci Nur Ülkü